Kaisthana Samithi

vicar
M308
Rev. Mathew Abraham

Vicar / President

vicar
R317
Rev. Renjith Oomen John

Asst.Vicar / Vice President

vicar
J640
Rev. Jijo Varghese

Youth Chaplain

vicar
G052
George Thomas

Lay Vice President

vicar
B176
Benny K Jain

Trustee Finance

vicar
B205
Biju K Thankachan

Trustee Accounts

vicar
R049
Roy George

Secretary

vicar
G062
George Thomas

Lay Leader

vicar
J539
Jibu Mathew

Lay Leader

vicar
C044
Cherian Mathew

Mandalam Rep.

vicar
R044
Reji K Varghese

Mandalam Rep.

vicar
G056
Jolly George

Mandalam Rep.

vicar
R018
Reni P. Cherian

Assembly Rep.

vicar
M075
Manoj T Varghese

Assembly Rep.

vicar
C011
Annamma Cherian

Assembly Rep.

vicar
A209
Sheeba Arun

ABC

vicar
S390
Saju Abraham

ACC

vicar
J320
Jacob George

AGM

vicar
B121
Binu Oommen Mathew

AJC

vicar
V110
Varghese Thomas

ALK

vicar
R114
Reji M Samuel

BMW

vicar
J496
Jobey K Varghese

CA

vicar
V121
Varghese V. C

DXA

vicar
S340
Soby John

DXG

vicar
S248
Solly Chacko

IM

vicar
R071
Reji Varghese Thomas

KHS

vicar
V185
Vinod K Chandy

MC

vicar
R206
Rejimon Pappachen

MM

vicar
S377
Sebi Zach

NS

vicar
B275
Bony V Thomas

RCH

vicar
L059
Lijo George

RSQ

vicar
A321
Ambu Thomas

SAN

vicar
S625
Suraj Tom Rajan

SCS

vicar
M222
Mathew K Varughese

SUC

vicar
K031
Kuruvila P. Varghese

UAQ

vicar
J028
John Mathew

Senior Citizen Fellowship

vicar
B025
Binu Easo

Parish Mission

vicar
M216
Jiss Mary Mammen

Sevika Sangham

vicar
S482
Sanu K Thomas

Yuvajana Sakhyam

vicar
T112
Shirly Thomas

Parish Choir

vicar
S239
Suraj Thomas

Sunday School